niedziela, 21 marca 2021

Dzisiaj w pewnej kambodżańskiej parafii doszło do dramatu. Pokłosie maseczkowania i Komunii św. na rękę.

Najpierw kazanie wygłosił biskup pomocniczy, gdzie m.in. nakłaniał by odrzucić wszelkie tzw. "objawienia prywatne". I o tym napiszę pod koniec.

Mówił także o posłuszeństwie Kościołowi etc., i że Kościół ma się uzdrawiać od środka, a nie od zewnątrz. No cóż, każdy świadomy katolik raczej pomyślał, że od środka, to Kościół jest właśnie infiltrowany przez masonerię, a ratunek przyjdzie raczej oddolnie, od trzódki właśnie świeckiej, która nie może patrzeć na to, co się dzieje...

Zresztą, mamy tutaj wiele już dowodów: np. kapłani zachwalają szczepienie się preparatami z abortowanych dzieci, a stowarzyszenie świeckie tworzy akcję propagandową "Stop Komunii św. na rękę". No więc jak, Księże Biskupie, kto dba o Kościół?

W czasie Komunii św. były jak zwykle dwie kolejki. Do przyjęcia do ust i w postawie klęczącej ustawiła się dużo większa kolejka owieczek, w tym, jeszcze niedawno mające inne zdanie na ten temat Siostry Zakonne. Myślę, że w dużym stopniu, oczywiście dzięki Bogu, udało się to wyperswadować poprzez wielomiesięczny przykład pobożnych parafian. Chwała Panu!

No i teraz, gdy czekałem w tej kolejce po Chleb Życia, w drugiej doszło do ww. dramatu: kobieta przyjmująca Najświętszy Sakrament na rękę prawdopodobnie zahaczyła o maseczkę, Hostia upadła na ziemię.

Bracia i Siostry! Nie jestem w tej parafii na każdej Mszy św. Nie jestem na każdej Mszy św. na świecie, więc MAŁO WIDZĘ!

Nigdy, jak żyję, nie widziałem tak szokujących rzeczy, ale tutaj, w czasie tego szaleństwa i służby bardziej szatanowi niż Bogu (tak, kapłan, który słucha się satanistycznych rozporządzeń rządu - marionetek antychrysta, służy bardziej szatanowi i człowiekowi niż Bogu!), w tak krótkim czasie tej wyimaginowanej "pandemii", już drugi raz jestem świadkiem upadającej na ziemię konsekrowanej Hostii!!

Ile można? Gdzie jakieś za to zadośćuczynienia? Ekspiacja, leżenie krzyżem, posypywanie głowy popiołem? "Święty Boże, Święty Mocny - daj nam cudowną szczepionkę, bo jak nie, to my Cię będziemy deptać do tego czasu"?

Preparat eksperymentalny, o który się modlicie tylko was zabije. Nie tylko fizycznie, co duchowo. A cudowna "szczepionka" owszem, jest! Jest nią WIARA I POKORA, ale tego wyraźnie nie ma w większości "faryzeuszy i uczonych w Piśmie". A nazwiska kapłanów prawdziwie wiernych Chrystusowi lądują na jakichś "czarnych listach KiEPu"...

Zacząłem pisać od "pokłosia maseczkowania i Komunii św. na rękę." Msza św. zakończyła się w podobnym klimacie, otóż ogłoszenia parafialne zostały zakończone apelem głównego imperatora arcytechnokraty tajnego współpracownika Dąbrowskiego:

"Wobec rosnącej wciąż liczby zachorowań i w trosce o nas wszystkich, ks. Arcybiskup prosi o stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych odnośnie dystansu społecznego, maseczek oraz limitów obecności wiernych w kościele. Zachęca też ponownie, aby w obecnej sytuacji przyjmować Komunię św. na rękę."

Czy mieli Państwo kiedyś taki przypadek, że kapłan udzielił Wam Komunii św. pod postacią niepełnej Hostii? Ułamanej? Może połówki? Ja wielokrotnie, a kiedyś na Mszy św. z wielotysięcznym uczestnictwem wiernych, kapłanowi zabrakło już komunikantów i łamał Hostie na malutkie kawałeczki.

Czy taka niepełna Hostia jest niepełnym Chrystusem? Czy pół Najświętszego Sakramentu to pół Boga? Czy okruszek to w tym wypadku nie cały Jezus Chrystus z Ciałem i Krwią, bijącym Sercem, ale... już Go tam nie ma?

JEST! Heretycy i profanatorzy, JEST BÓG! Tam na tych waszych dłoniach, które tak zawzięcie odkażacie! Psikacie Boga detergentem, bo jest TERAZ malutki i bezbronny, ale co będzie z wami na Sądzie?

JEST BÓG! Na rękach świeckich, którzy bezprawnie udzielają sobie sami Komunii! Często robią to nieudolnie, obcierając kruchego w tej postaci opłatka Chrystusa o sztywne maski.

JEST BÓG! Na ziemi i pod waszymi podeszwami, bo pochowaliście wbrew prawu liturgicznemu pozłacane pateny JAKBY BOGA NIE BYŁO!!

BARANY! A może... kozły?

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w Swej Chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na Swoim Tronie pełnym Chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie." (Mt 25, 31-33)

I na zakończenie tego mojego "świętego gniewu", krzyku rozpaczy, którego i tak pewnie nikt nie posłucha z tych, którzy mają twarde karki, powrócę do biskupiego ostrzeżenia przed tzw. "objawieniami prywatnymi".

Głównymi argumentami i często powtarzającymi się w tezach zwodzicieli są dwa:

1. Jeśli jakieś objawienia wywołują lęk - pochodzą od szatana.

Księże Biskupie, czy czytając Apokalipsę, czyli OBJAWIENIE PRYWATNE, czuje Ksiądz lęk, czy nie?

Czy czytając Ewangelie, w której Chrystus opowiada o Końcu Czasów (fragment nawet przytoczony powyżej), znakach, kataklizmach, antychryście, znamieniu bestii... - czuje Ksiądz lęk, czy nie?

Odpowiedzi Księdza mogą być dwie, bo jest tylko tak tak, nie nie.

Jeśli nie czuje Ksiądz lęku, to i czytając objawienia prywatne, przed którymi Ksiądz ostrzega, nie będzie Ksiądz czuł lęku, zatem idąc tą drogą rozeznania - będą miały one pochodzenie Boże.

Jeśli tak, czuje Ksiądz lęk - to od kogo pochodzi wg. Księdza Biskupa tezy Ewangelia i objawienie prywatne zwane Apokalipsą? Ja nie napiszę tego, BO AŻ SIĘ LĘKAM TAK POMYŚLEĆ!!

2. Objawienia prywatne nie są potrzebne do zbawienia.

A no nie są, dla osób świętych. Dla tych, którzy czytają Pismo Święte i je ROZUMIEJĄ! Kto nie pojmuje Słowa Bożego z Biblii i z wielu innych powodów Go nie zna, Niebo na rozkaz MIŁOSIERNEGO BOGA ostrzega przez wieki przed potępieniem i nikt tego nie powstrzyma. Objawienia prywatne były i są, a Kościół je uznaje.

Nie ma człowieka, który by zrozumiał ukrytą pod symboliką Apokalipsę. Dlatego Pan Jezus zapieczętował Księgę Prawdy aż do Końca Czasów. Teraz ją odpieczętował i rozległo się wycie z ambon i kanałów YouTube: "to od szatana, bo nie może Słowo Boże krytykować Franciszka!!"

"Sola scriptura", czyli "tylko Pismo" to jedna z protestanckich zasad. Odrzucanie objawień prywatnych, zamiast "wszystkiego badania, a co szlachetne zachowywania". Jak bardzo Was już dopadła pentekostalizacja?

Jeżeli w samej Biblii jest mowa, że jeszcze zostanie odpieczętowana Księga Prawdy (Dn 10,21; Dn 12,4; Dn 12,9-10; Ap 5,1-10; Ap 10,1-11), to powinniśmy jej oczekiwać, a nie spać. Ale tu nie śpią! Tu zwodzą, ostrzegają, BLUŹNIĄ! To już nawet nie korekta Boga, ale plucie w twarz i krzyczenie: "czynią to w imię belzebuba! NA KRZYŻ Z PROROKAMI, MISTYKAMI I WIZJONERAMI!"

Choć Pan Bóg tłumaczyć się nie musi, ani ja nie powinienem rzucać może pereł, (skoro Samego Boga deptacie, to co dopiero z perłami, Jego Słowem napisanym?), to chciałbym jednak zakończyć ten wpis MIŁOSIERDZIEM BOŻYM:

To mówi Pan Jezus 11 czerwca 2011 roku przez Proroka Marię od Bożego Miłosierdzia, skrybę przepowiedzianej w Księdze Proroka Daniela i w Księdze Objawienia św. Jana Księdze Prawdy:

"Czy ci, którzy zaprzeczają Mojemu Słowu, nie czytali prawdy?

Prawdy zawartej w Mojej świętej Księdze [Biblii - przyp.]?

Księga Apokalipsy została dana wszystkim Moim dzieciom, aby pomóc im zrozumieć zamieszanie, jakie zostanie wywołane na koniec czasów przez rozprzestrzenianie kłamstw stworzonych przez szatana i jego demony.

Jeśli nie zrozumiecie prawdy zawartej w Księdze Apokalipsy, to jakże możecie zrozumieć Orędzia, które wam dzisiaj przynoszę?

Czy myślicie, że odwróciłbym się od was i pozostawił was na łasce szatana i jego diabelskiej armii?

Czy nie zdawaliście sobie sprawy, że będę próbował was ostrzec, a potem wam pomóc?"

Oto Słowo Boże!


Link do filmiku z kazaniem prawdziwego Sługi Bożego, ks. prof. Stanisława Koczwary, mówiącego o masoneczkach podczas modlitwy: https://www.facebook.com/kempinskikonrad/videos/5453608061323991

Link do artykułu i ULOTKI DO POBRANIA (forma tekstu w pdf) na temat Komunii św. na rękę. Proszę, drukujmy ten tekst i rozdawajmy ludziom: http://8dniprzed.blogspot.com/2020/06/komunia-sw-na-reke-czy-do-ust.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz