poniedziałek, 19 lipca 2021

Czy Biblia jest Księgą Życia i Księgą Prawdy?

Słysząc co jakiś czas kaznodziejów, którzy mówiąc o Piśmie Świętym "Księga Życia" albo "Księga Prawdy", postanowiłem w końcu coś sobie i Państwu wytłumaczyć. Po prostu nie mogę już ścierpieć tej ciągłej nadinterpretacji Kościoła w pewnych sprawach, o których czytamy w Biblii. Kapłani i teolodzy zachowują się często jak dzieci we mgle. A to mówią, że Tydzień Stworzenia Świata to symbolika, a to że Tysiącletnie Królestwo nie będzie trwało tysiąc lat... Kto im dał prawo do korygowania Boga? Do wyjaśniania Prawdy, gdy jest ona tak prosto nam podana? Czy wiara w Słowo Boże już całkiem upadła?


Niedawno zapytałem kapłana, co będzie w naszej parafii, gdy biskup nakaże mówić podczas Mszy św., że Krew Pana Jezusa została wylana za wszystkich, a nie jak powiedział Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, że za wielu? Kapłan odparł, że tak naprawdę, to nie było nas tam i nie wiemy co powiedział Pan Jezus. Dla mnie kapłan ten po prostu napluł na Pismo Święte. Nie wiem, na czym oparta jest jego wiara i czy ją w ogóle ma?

Wracając do tematu: używając różnych synonimów Biblii, można użyć takich jak "Księga Życia" czy "Księga Prawdy". Biblia przedstawia przecież Prawdę, chociaż jak przed chwilą wspomniałem, dla niektórych niezbyt oczywistą. Przedstawia też życie. Kto będzie stosował Słowo Boże w życiu - będzie miał życie wieczne. "Ja Jestem Prawdą, Drogą i Życiem" - powiedział Pan Jezus. Biblia jest więc też, można powiedzieć "Księgą Drogi". Drogi do Zbawienia. Jest więc też "Księgą Zbawienia". Bóg jest Zbawieniem, Chrystus jest Zbawieniem, Bóg jest Miłością, Pismo Święte można więc też określić "Księgą Miłości", "Księgą Boga" itp. Pięknych nazewnictw na spisane dla nas Słowo Boże może być bardzo dużo.

Jednak w samym Piśmie Świętym - czyli zbiorze ksiąg Starego i Nowego Testamentu padają KONKRETNE określenia dla pewnych ksiąg, które to księgi nie są w zbiorze tworzącym Biblię, jaką znamy. Są to "Księga Życia" i "Księga Prawdy". Aby nie wprowadzać nikogo w błąd nie powinno się określać Biblii nazwami tych ksiąg, jest to nadinterpretacja, użycie synonimów wyrządzające krzywdę w głoszeniu Słowa Bożego.

Zatem dowiedzmy się, raz na zawsze, czym są te dwie księgi wymienione w Piśmie Świętym.

KSIĘGA ŻYCIA - jest to księga znajdująca się w Niebie od założenia świata, w której są zapisane imiona zbawionych. Będzie ona czytana na Sądzie Ostatecznym. W Biblii owa Księga jest wspominana wielokrotnie, np. w Starym Testamencie w Księdze Daniela, przez św. Pawła w Liście do Filipian i wielokrotnie w Apokalipsie.

Jak więc widzimy, Pismo Święte nie jest konkretną Księgą Życia i nie powinniśmy używać takiego określenia by nie wprowadzać w błąd poprzez mylenie pojęć. Proszę, nie czyńmy tego, uważajmy na nazewnictwa użyte w Piśmie Świętym, by nie popełnić błędu, o czym przekonamy się brutalnie na przykładzie kolejnej księgi, Księgi Prawdy!

KSIĘGA PRAWDY - jest księgą przepowiedzianą w Biblii na Czasy Ostateczne. Poznali ją biblijni prorocy: w Starym Testamencie Daniel oraz w Nowym Testamencie św. Jan Apostoł, Ewangelista, ten który spisał Objawienie Prywatne, jakie miał na greckiej wyspie Patmos, zwane Apokalipsą. 

Apokalipsa, mimo że to greckie słowo oznacza "odsłonięcie, ujawnienie" - nie ujawnia nam wprost wszystkiego. Prawda jest jeszcze celowo przez Boga ukryta pod postacią bogatej symboliki. I nawet słowa "kto ma rozum, niech myśli" nie pomogą żadnemu śmiertelnikowi w pełni poznać znaczenia tej symboliki bez odpieczętowania w odpowiednim czasie Księgi Prawdy.

Mimo, że prorok Daniel i św. Jan poznali Księgę Prawdy i to nawet w sposób dość drastyczny, ponieważ Książeczka ta była słodka w ustach, ale bardzo nieprzyjemna po przełknięciu, paliła bowiem żołądek, to nakaz dla obu proroków był taki sam: Księga Prawdy zostaje zapieczętowana, ukryta dla ludzi aż do wypełnienia się czasu.

Jakże często słyszę w kościele intencje podczas Modlitwy Wiernych: "módlmy się, abyśmy mieli łaskę rozpoznawania znaków czasów"! I myślę sobie: "o to są znaki, a wy śpicie!" Czyżby te Wasze błagania były tylko bezmyślnym klepaniem modlitw? Jak byk macie już fałszywego proroka z 13 rozdziału Apokalipsy, bestię drugą przygotowującą choćby w Abu Zabi teren dla jednej światowej fałszywej religii, którą będzie krótko, ale jednak, przewodził wcielony syn szatana - antychryst.

Tak więc teolodzy i kapłani nie widzą znaków czasu, tak jak uczeni w Piśmie równo 2000 lat temu nie rozpoznali przyjścia Mesjasza, zapowiadanego w Księgach Pisma Świętego od wieków, tysiącleci. I dziś zupełnie zlekceważono oczekiwanie na obiecane odpieczętowanie Księgi Prawdy. A to się stało!

Trójca Przenajświętsza i Matka Boża, nakazująca się teraz nazwać ostatnim tytułem: "Matka Zbawienia", poprzez ukrytego w Irlandii proroka Marię od Bożego Miłosierdzia, podyktowała w latach 2010-2015 Słowo Boże zwane właśnie Księgą Prawdy. Orędzia Boże były na bieżąco tuż po spisaniu przez proroka umieszczane na witrynie internetowej i tłumaczone na wiele języków. W Polsce na przykład tłumaczenie każdego Orędzia można było przeczytać do 3 dni po objawieniu.

Mimo tego, że stało się to, co Bóg obiecał prorokom w Biblii, a przez nich nam, Kościołowi, kapłanom, teologom - śpimy! Mimo tego, że odpieczętowane proroctwa są teraz krystalicznie jasne, obnażone, dane nam w prezencie jak na tacy, byśmy mogli ocalić własne życia i błagać poprzez modlitwy o życia milionów innych dusz - Księga Prawdy jest potraktowana jako jedne z wielu tzw. "objawień prywatnych" które, tak na marginesie, wg. wielu mądrzejszych zdaje się od Boga są niepotrzebne do niczego, gdyż wystarczy nam do zbawienia Pismo Święte. Mało tego, Księga Prawdy nie tylko jest traktowana jako jedne z wielu objawień prywatnych, ale jako fałszywe objawienia, demoniczne, szatańskie! Takie opinie można usłyszeć nawet od osób przyznających się, że nigdy nie przeczytały Księgi Prawdy. Zapobiegawczo ostrzegają przed Nią! Mimo, że proroctwa, niesamowite i niespotykane, takie jak zapowiedź ustąpienia Papieża ze stanowiska albo zapowiedź globalnego szczepienia wypełniają się - wielu w swej pysze tzw. "ekspertów" a w tym, co szczególnie dramatyczne, kapłanów, śmie, jak faryzeusze 2000 lat temu, gdy Bóg w ludzkiej postaci chodził po naszej planecie,  głosić w sposób odważny lecz bardzo nieroztropny bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu! Paszkwile i osądy, nawet bez zapoznania się z Orędziami Księgi Prawdy. Biada, biada, niczego żeście się nie nauczyli od Żydów, którzy zamordowali Zbawienie!

Po czym poznać prawdziwe Słowo Boże? Po nienawiści wobec niego. Wobec proroka przemawiającego prawdziwie w Imię Boże... Módlmy się Różańcem świętym, Koronką do Bożego Miłosierdzia, tak jak prosi Trójca Przenajświętsza i Matka Zbawienia w Księdze Prawdy. Módlmy się specjalnie podyktowanymi nam w Księdze Prawdy Modlitwami Krucjaty, które mają niesamowitą Bożą Moc. Korzystajmy z tych łask. Oczekujmy na ostatni akt Bożego Miłosierdzia: Ostrzeżenie zwane Małym Sądem, Oświetleniem Sumień. Przyjmijmy wielkie łaski i dary: Medalik Zbawienia dla nawrócenia i Pieczęć Boga Żywego dla ochrony.

Kapłani, zacznijcie mówić głośno o Księdze Prawdy! To nie jest, jak mylnie głosicie Biblia, w znaczeniu, że wchodzi ona w powszechnie znany zbiór ksiąg Pisma Świętego! Księga Prawdy jest oczekiwana od tysięcy lat, obudźcie siebie i wiernych! Niczego się nie trwóżmy, to słodkie Słowo Boga, dające nadzieję, ufajmy, jesteśmy już blisko mety, a występujemy w najlepszych Zawodach. Dokończmy bieg nie śpiąc, mimo że Prawda jest gorzka, bez jej poznania nie uratujemy tylu dusz, których pragnie Chrystus! W Imię Boga, Armio Reszty, nie oddajmy już więcej żadnego istnienia, żadnej duszy ludzkiej szatanowi!!

Więcej o Księdze Prawdy: www.KsiegaPrawdy.pl Czytaj: www.paruzja.info

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz