piątek, 27 kwietnia 2018

Spełnione proroctwa z Księgi Prawdy


[wpis wciąż aktualizowany]
Wypełnione proroctwa z Księgi Prawdy, czyli Orędzi z Nieba spisanych przez proroka Marię od Bożego Miłosierdzia w latach 2010-2015.

Spis (zupełnie przypadkowo, nie chronologicznie):

1. Abdykacja Benedykta XVI
2. Dwa słońca
3. Kłamstwo o tym, że wszyscy pójdą do Nieba.
4. Kłamstwo o tym, że Piekło nie istnieje.
5. Brak kazań o Piekle.
6. Jedna fałszywa religia z jednym, fałszywym bogiem.
7. Plan legalizacji aborcji w Irlandii.
8. Zastąpienie Krzyża kpiną.
9. Tchórzostwo i ślepota kapłanów.
10. Cenzura mediów.
11. Trzęsienia ziemi.

1. Abdykacja Papieża Benedykta XVI

Proroctwo:
"Moja córko, w zeszłym roku mówiłem o spisku w korytarzach Watykanu. Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, gdyż zostało to przepowiedziane."
Pan Jezus 11.02.2012 r.

---

"Moja najdroższa córko, proszę dzisiaj Moich wyznawców, aby modlili się mocno za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa, poddany jest strasznym prześladowaniom za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej. Powiedziałem wam wcześniej, że masońskie grupy, które trzymają Watykan w żelaznym uścisku, chcą pozbyć się Mojego ukochanego Papieża. I podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Go z siedziby Piotrowej. Jak już mówiłem w przeszłości, będzie musiał uciekać, gdyż będzie miał niewielki wybór. Czas ten jest krótki. Musicie modlić się mocno, aby mógł On pozostać tak długo jak to możliwe, ponieważ gdy tylko opuści swe miejsce, zajmie je oszust, fałszywy prorok."
Pan Jezus 26.05.2012 r.

---

"Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt. Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim."
Pan Jezus 16.07.2012 r.Wypełnienie:11.02.2013 r. - Bezprecedensowe wydarzenie: abdykacja Papieża Benedykta XVI pod pretekstem słabego zdrowia (!!!) równy rok po proroctwie.2. Dwa słońca.

"Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca. Żadne wyjaśnienie, mające swoje źródło w ograniczonej wiedzy człowieka, nie będzie mieć sensu. A jednak, opierając się na wszystkich znakach, jakie zostaną dane z Nieba, oni powiedzą, że wskazują one na inne ludzkie życie istniejące we wszechświecie."
Bóg Ojciec 10.11.2013 r.


Wypełnienie:


Na całym świecie widywane są dwa słońca. Drugie jest nazywane planetą Nibiru lub Planetą X.3. Kłamstwo o tym, że wszyscy pójdą do Nieba.
"Duszom zostanie powiedziane, że wszystkie Boże dzieci, o ile tylko wiodły uczciwe i godne życie — bez względu na to, czy wierzą, czy nie wierzą w Boga — otrzymają Życie Wieczne. Ale to będzie kłamstwo. Z piekła nie ma powrotu. Ono jest na wieczność."
Wasz Jezus 12.01.2014 r.
Wypełnienie:

29.11.2014 r. - Franciszek: "Pięknie jest o tym myśleć, myśleć o niebie. Wszyscy się tam znajdziemy, wszyscy."
Zwróćmy uwagę, że Franciszek nawet nie podkreślił, że chodzi o uczciwych i godnie żyjących, ale że WSZYSCY pójdą do Nieba. To dopiero herezja!4. Kłamstwo o tym, że Piekło nie istnieje.
"Dzieci Boże muszą zostać teraz poinformowane o palącej potrzebie modlitwy za dusze, które są ślepe na Prawdę. Albowiem już wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszone, że piekło jest miejscem, które nie istnieje."
Wasz Jezus 12.01.2014 r.
Wypełnienie:

29.03.2018 r. - "W sensacyjnym wywiadzie udzielonym swojemu wieloletniemu przyjacielowi ateiście Eugenio Scalfari, papież Franciszek twierdzi, że piekło nie istnieje, a skazane dusze po prostu „znikają". Papież Franciszek zmienia nauczania Kościoła katolickiego na temat wiecznego istnienia duszy, obowiązujące od dwóch tysięcy lat."


5. Brak kazań o Piekle."Już samo użycie słowa „piekło” jest dla Moich wyświęconych sług żenujące, gdyż obawiają się oni, że zostaną wykpieni przez świeckie — żyjące w fałszywym przekonaniu — społeczeństwo."
Wasz Jezus 12.01.2014 r.
Wypełnienie:

Od pewnego czasu kapłani unikają kazań na temat Piekła, także Apokalipsy, mówią za to wiele o miłosierdziu i to często fałszywym. Jest to spowodowane m.in. "przyciąganiem" ludzi do Kościoła, a także herezjami najwyższych władz kościelnych, np. 3 i 4 spełnione na naszej liście proroctwo z Księgi Prawdy.6. Jedna fałszywa religia z jednym, fałszywym bogiem.


"Wkrótce uwierzą, że Moje Bóstwo było kłamstwem, a wszystkie religie potrzebują jedynie być wiernymi Bogu - Bogu Dobroci - aby mogli zostać połączeni w jedno. Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem.
Wasz Jezus 25.02.2014 r."


Wypełnienie:

intencja papieska styczeń 2016: "aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości." (klip video powyżej)


7. Plan legalizacji aborcji w Irlandii. Apel o modlitwę.


"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby plany wprowadzenia prawa do aborcji nie zrealizowały się. Gdyby jednak do tego doszło, wówczas Irlandia straci wiele łask w Królestwie mojego Ojca. Grzech aborcji jest najcięższy w oczach mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.

(...)
Modlitwa Krucjaty 32
O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii


O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec narzuceniu nam niegodziwego czynu aborcji. Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj. Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić. Módl się, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twojego Syna, tak by postępowali zgodnie z Nauczaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.


Wasza ukochana Królowa Nieba
Matka Zbawienia 17.02.2012 r."

źródło: http://www.paruzja.info/2012.02.17_15-30.php
Wypełnienie:
Referendum ws. legalizacji aborcji w Irlandii 25 maja 2018 r.8. Zastąpienie Krzyża kpiną.

"Zostaliście ocaleni przez Krzyż Mojego Syna. Dzięki Jego Krzyżowi będziecie przezwyciężać zło, i Jego Krzyż, o ile jest poświęcony, będzie was chronił. Ale jeżeli ten Krzyż się zmieni i będzie wydawał się mieć inny wygląd, jest on szydzeniem sobie ze śmierci Mojego Syna, która ma na celu zbawienie grzeszników. Musicie zachować wasze tradycyjne Krzyże, gdyż wkrótce one zanikną.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia"
29 lipca 2013

Całe orędzie: http://www.paruzja.info/2013.07.29_19-0…

Wypełnienie: Prawa ręka Franciszka - kard. Marx otworzył nowy kościół bez Chrystusa, z oszukanym krzyżem!
9. Tchórzostwo i ślepota kapłanów


"Wielu przywódców Kościoła mojego Syna nic nie mówi. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała mojego Syna, Jego Kościoła na ziemi.


Wielu nie chce przyciągnąć niepotrzebnej uwagi z powodu grzechów księży w przeszłości. Wielu z nich po prostu nie ma silnej wiary niezbędnej, aby być prawdziwym świadkiem Prawdy Nauczania mojego Syna."


Matka Zbawienia 2 października 2012 całość:
http://www.paruzja.info/2012.10.02_15-30.php

Wypełnienie: Orędzie pochodzi sprzed wyboru fałszywego proroka na "papieża Franciszka" - a już wtedy kapłani byli letni w Prawdzie. Dziś to Orędzie zyskało jeszcze bardziej na aktualności. Kapłani widzą co się dzieje, widzą że ich "szefem" jest głosiciel fałszywej ewangelii mason. I milczą, a nawet oddają się bestii! Kapłani w ogromnej mierze są tchórzami, bo się za nich nie modlimy!


10. Cenzura mediów


"Mediom to mam do powiedzenia. Wyniosłość, którą przejawiacie, będąc przekazicielami informacji do świata, zmieni się w rozpacz, kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane. Wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od Prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną niezależną prawdę. Ale ten Dar zostanie wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas Wielkiego Ucisku. Nie pozwolą na wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na Moje Słowo.

Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w "tajnym kanale". Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie Ja czynię.

Nie lękajcie się, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem, po prostu posłuchajcie Mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy; ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie Prawdę Mojego Nauczania.
Wasz Boski Nauczyciel,
Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Miłosierdzia"
1 stycznia 2011

Wypełnienie: cenzura w telewizji, ACTA 2, blokowanie profili przez Facebook za umieszczanie treści nt. LGBT, islamu, sekt, prześladowanie twórców na YouTube.


11. Powodzie.

Japończycy czcza bożka - penisa"Będzie się wielbić grzechy diabła, a kiedy człowiek zostanie wessany w to szaleństwo – przez świat przejdzie fala oburzenia, gdy Mój Ojciec zrówna z ziemią wiele regionów w wielu krajach. Powodzie staną się powszechne i sami rozpoznacie, które części świata w największym stopniu gniewają Mojego Ojca, kiedy woda, ze wzburzeniem, będzie zalewać poszczególne narody.

Wasz Jezus"

całość Orędzia: http://www.paruzja.info/2013.08.12_03-00.php

Wypełnieniem jest chociażby powódź w Hiroszimie w lipcu 2018 r.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz