środa, 8 września 2021

Niesamowity związek herezji berGOGlio ze słowami Pana Jezusa danymi Marii Valtorcie!

28 kwietnia 1947 roku, na sam koniec tworzenia monumentalnego Dzieła "Poemat Boga-Człowieka" spisanego pod natchnieniem Bożym przez włoską mistyczkę Marię Valtortę, Pan Jezus wypowiada pewne polecenie... I ten właśnie fragment, z tym poleceniem, umieścił w opisie oferty książek "Poematu" na Allegro sprzedawca, co wystarczyło, bym jak najszybciej zaopatrzył się w to Słowo Boże, wcześniej wielokrotnie odkładane do zakupienia "na później".Tak, Słowo Boże piszę z pewnością, bo ujrzałem w tym krótkim tekście aż trzy "uwagi", "polecenia", "nakazy" Pana Jezusa, z którymi to właśnie walczy berGOGlio, fałszywy prorok, antypapież Franciszek. Przypomnę, mamy rok 2021, a te słowa Chrystusa zostały napisane 74 lata temu! Przytoczę ten tekst:

"Na początku tego Dzieła umieścisz pierwszy rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wiersza do osiemnastego włącznie – cały, tak jak został napisany. Jan pisał te słowa tak, jak ty pisałaś wszystkie zawarte w tym Dziele: pod dyktando Ducha Bożego. Nie ma w tym nic do dodania ani do ujęcia, jak nie ma i nie było niczego do dodania ani do ujęcia w modlitwie do naszego Ojca czy w Mojej modlitwie po Ostatniej Wieczerzy. Wszystkie słowa tamtych chwil są Boskimi klejnotami i nie powinny być naruszone. Jedno tylko możecie uczynić w odniesieniu do nich: prosić gorąco Ducha Świętego, aby wam naświetlił całe ich piękno i mądrość."Jak wyżej wspomniałem, widzę tu trzy sprawy, które jakby "zbiegiem okoliczności" nawiązywać mogą do tego, co wyczynia bestia druga:

1. "Nie ma i nie było niczego do dodania ani do ujęcia w modlitwie do naszego Ojca"

berGOGlio kombinował w Modlitwie Pańskiej, z różnym skutkiem, bo np. w Polsce zmiana przedostatniej linijki modlitwy "Ojcze nasz" się nie przyjęła. Sprawa była swego czasu bardzo głośna:2. "...czy w Mojej modlitwie po Ostatniej Wieczerzy"

I tutaj akurat też Franciszek zmienił i to tak ważne słowa, bo dotyczące modlitwy konsekracji! Zmienia słowo "za wielu" na "za wszystkich" - a jest to kolosalna różnica! Na dziś dzień w Polsce nadal jest po staremu, mimo iż straszono nas, że zmiana wejdzie od września 2021 roku.
3. "...umieścisz pierwszy rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wiersza do osiemnastego włącznie – cały, tak jak został napisany."

To chronologicznie, jeśli chodzi o działania fałszywego proroka, trzecia herezja zmian, przed właśnie którymi przestrzega u Marii Valtorty Chrystus. Jest ona nieco inna i konieczne jest wytłumaczenie.

Otóż ten właśnie fragment Ewangelii był przez wieki i nadal jest czytany po łacinie po każdej Mszy św. odprawianej w starym, przedsoborowym rycie. A antypapież berGOGlio, przeciwstawiając się Papieżowi Benedyktowi XVI właśnie tej Mszy św. zakazuje! To ma związek!
Przypadek? W tak krótkim tekście Pan Jezus przestrzega akurat o 3 rzeczach, które akurat antypapież, demon z piekła (określenia takiego użył Chrystus w Księdze Prawdy!) w bardzo krótkim czasie próbuje wdrożyć w życie!? Jestem pewien, że nie przypadek. Pan Bóg jest ponad czasem i mówi do nas przez mistyków. 

Wiemy, że nie można modyfikować Pisma Świętego, nie można nic zmieniać, dodawać ani ujmować. Wiemy, że powinniśmy zachować Tradycję, a Modlitwa Pańska jest najważniejszą modlitwą świata! Zamach na nią to zamach na Pismo Święte. Zmiana słów konsekracji to zamach na Komunię św., to wstęp do biblijnej "ohydy spustoszenia", czyli końcowego etapu tego świata! I wreszcie: zakaz odprawiania Mszy św. w rycie trydenckim - bo ten ryt jest niezmienny, tutaj już nie zmienią się słowa konsekracji, więc bestia chce zlikwidować tę najświętszą formę Mszy by "ohyda spustoszenia" była jak najbardziej spełniona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz