poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Poznaj Boże Miłosierdzie!

Wielki Piątek to okazja na rozpoczęcie 9-cio dniowej nowenny, dzięki której możesz uratować swoje życie. Wystarczy przez ten okres poświęcić zaledwie około piętnastu minut dziennie. Dowiedz się o co chodzi i nie zaprzepaść okazji!


Może w naszym kraju nie jest to oczywiste, ale najsłynniejszą Polką na świecie tuż po chemiczce Marii Skłodowskiej-Curie jest siostra Faustyna Kowalska. To właśnie Jej w roku 1935 objawił się Chrystus i podyktował Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mimo że święta ukończyła zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej i nie bardzo umiała pisać, notowała rzeczy o których nie mogła by mieć pojęcia, co jest dowodem na Jej prawdomówność. Osobiście Koronkę do Bożego Miłosierdzia uważam za modlitwę najważniejszą po Modlitwie Pańskiej "Ojcze nasz".

Oto jakie łaski obiecał Pan Jezus dla tych, którzy z pobożnością i ufnością odmawiać będą Koronkę:

- Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego.

- Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako Swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę

- O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę

- Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa (...); gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia Sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel Miłosierny.

Czy można wątpić w Boże Miłosierdzie? Jeżeli Chrystus zachęcił Cię odpowiednio, zapraszam do konkretnej treści Koronki...

Pierwsza wersja wizerunku Chrystusa, którego zlecenie namalowania nakazał św. Faustynie Jezus. Autorem jest Eugeniusz Kazimirowski, r.1934. Siostra po zobaczeniu efektu pracy malarza powiedziała: "Jezu, kto Cię namaluje takiego pięknego jaki Jesteś?" Na co Zbawiciel odpowiedział: "Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w Łasce Mojej."

Koronkę odmawiamy, jeśli możemy, o godzinie 15 (jak nie możemy, to o innej porze). Jest to godzina Miłosierdzia, wtedy kiedy umarł Pan Jezus na krzyżu, a po przebiciu Jego Boku wytrysnęły Krew i Woda - Źródło Miłosierdzia. Zgodnie z "Dzienniczkiem" św. Faustyny Kowalskiej, koronka wygląda następująco:Na początku odmawia się:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (x1):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (x10):
Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (x3):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


Często na zakończenie koronki odmawia się również:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie (x3)

Jezu ufam Tobie (x3)

Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem (x1)


W kościołach można natrafić na różne tradycje odmawiania koronki, jednak wszystkie wersje są prawie identyczne. W domu osobiście polecam modlić się tak jak zanotowała modlitwę Siostra Faustyna.

Trzecia, ale najbardziej znana wersja obrazu. "Jezu ufam Tobie" namalowana przez Adolfa Hylę w 1944 r. Obraz można zobaczyć w krakowskich Łagiewnikach.


Mało tego, że Miłosierny nasz Zbawca obiecał co cytowałem już powyżej, dla odmawiających nowennę jest przewidzianych jeszcze więcej łask!


Dopiero od 2000r. za sprawą św. Jana Pawła II, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, na prośbę Pana Jezusa poprzez św. Faustynę obchodzimy w Kościele Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Od Wielkiego Piątku, przez 9 dni o godz. 15 należy odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w następujących intencjach (intencję powinno się powiedzieć przed modlitwą):

Dzień pierwszy (najlepiej Wielki Piątek) - cała ludzkość, w szczególności grzesznicy.
Dzień drugi - duchowni: biskupi, księża i osoby konsekrowane.
Dzień trzeci - ludzie pobożni i wierni Bogu.
Dzień czwarty - za niewierzących i nieznających jeszcze Jezusa.
Dzień piąty - za heretyków oraz schizmatyków.
Dzień szósty - za osoby "ciche i pokorne" i za małe dzieci.
Dzień siódmy - za ludzi, którzy szczególnie czczą Boże miłosierdzie.
Dzień ósmy - za dusze w czyśćcu.
Dzień dziewiąty - za osoby letnie i zobojętniałe.

I na dodatkową zachętę kolejne Słowa Chrystusa dotyczące święta:

- Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

- W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar...

- Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu. 


Na zakończenie, jak by tego było mało, bonus:
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 wydała akt, na mocy którego każdy wierny, który odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy w Polsce wobec Sakramentu Eucharystii, może uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz