środa, 24 listopada 2021

Umieściłem wpis z Księgi Daniela na Facebooku...

Pewnego dnia, w 2018 roku, otrzymałem piękny znak od Pana Boga. Otóż odkryłem, iż w biblijnej Księdze Daniela zawarta jest zapowiedź Księgi Prawdy! Jeden z wersetów zacytowałem na Facebooku:


Następnie udałem się na Mszę świętą. Jakież było moje zdumienie na kolejny, zaskakujący znak od Pana Boga! Oto czytania na czwartek XXXIII tygodnia okresu zwykłego również nawiązują w pewien sposób do Księgi Prawdy. A czytał je lektor - ministrant, nie przekonany jeszcze do Księgi Prawdy, któremu dosłownie kilka chwil wcześniej pokazywałem wspomniany cytat z Księgi Daniela...

Oto pierwsze czytanie:

(Ap 5,1-10)

“Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: „Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: „Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”. I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest Siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”.

Napisałem po Mszy świętej do młodego lektora SMS z pytaniem, czy zwrócił uwagę na to, co czytał w kościele i czy wyczuł, że to co mu pokazałem wcześniej ma związek? Odpisał, że wie o tym, zdał sobie sprawę! Jednak miał zastrzeżenie: “Ale to Chrystus otworzy Księgę, a ja nie uważam autora Księgi Prawdy za Tego, o kim mowa w czytaniu.” Zapytałem go więc, kto jest autorem? Otrzymałem odpowiedź: “Maria Divine Mercy”. Pouczyłem zatem, że to nieprawda. Prorok Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest absolutnie autorem Księgi Prawdy:

“Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś skrybą. Autorem Jestem Ja.“ - powiedział Pan Jezus do Proroka Marii w Orędziu z dn. 9.02.2013 r.


Psalm przed Ewangelią jak i fragment przytaczanej Ewangelii także w pewnym sensie traktują o Księdze Prawdy:

(Ps 95,8ab)
“Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.”

(Łk 19,41-44)
“Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

Oto ludzie o twardych karkach nic nie rozumieją - poprzez swoją pychę. Odrzucają zbawienne Słowo Boże. I Pan Jezus płacze nad takimi, bo jest... bezradny! Poprzez zły wybór woli ludzkiej Pan Bóg dopuszcza zamknięcie oczu ludziom miłującym bardziej rozkosz, to co łechce ucho, i słuchającym bardziej ludzi - niż Boga.

Oczywiście, Słowa Pana Jezusa tyczą się dosłownie Jerozolimy w tamtym czasie, jednak Pan Bóg jest ponadczasowy, a Jego Słowo często mają wiele znaczeń, są wielowymiarowe, ponadczasowe, symboliczne. Jerozolima to my, ludzie Czasu Końca, chrześcijanie, katolicy, Nowy Izrael - Naród Wybrany. Nieprzyjaciele to masoneria, fałszywi biskupi, fałszywy prorok i antychryst, którzy infiltrując środowisko Kościoła Katolickiego stworzyli fałszywy kościół. Kto nie będzie czujny, zostanie zwiedziony i przegra próbę. Niezwykłym więc Darem Miłosierdzia jest Księga Prawdy, która otwiera oczy. Kto przyoblecze się w pokorę, zaufa, wytrwa w cierpieniu i będzie w nienawiści u wszystkich z powodu m.in. głoszenia Księgi Prawdy - niech się raduje, gdyż powiedział Pan: “Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mk 13,13)

(J 8,31-32)
“Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:<<Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.>>”

Żydzi nie uwierzyli w te Słowa, tak jak dziś katolicy nie wierzą w Księgę Prawdy - objaśnienie Apokalipsy. Kamień Węgielny znów jest odrzucany...

Epilog:
W wieczornej rozmowie młody ministrant stwierdził, że jest wierny papieżowi (miał na myśli Franciszka), a nie Marii (miał tu na myśli Marię od Bożego Miłosierdzia). W owocach Franciszka nie widzi nic złego, a ja jestem wg. prawa kościelnego ekskomunikowany.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz